ANBI status

Vanaf 2015 is het niet meer verplicht om een notariële akte op te laten maken voor het volledig aftrekbaar zijn zonder drempel van de giften aan Stichting Prithipura .
Dit kan ook met een overeenkomst “periodieke gift in geld” tussen u en onze stichting. Voorwaarde is wel dat u 5 jaar lang een door u jaarlijks toegezegd bedrag aan ons doneert. U kunt de hoogte van de jaarlijkse gift zelf bepalen. Dit bedrag wordt opgenomen in de overeenkomst.
Een invulexemplaar van deze overeenkomst is beschikbaar op onze website of kunt u via email bij ons opvragen.
Heeft u interesse? Wij geven u graag nadere informatie en helpen u graag bij het invullen van de overeenkomst.

Penningmeester Stichting Prithipura

Bart Bolwijn